Hong Kong Open Windsurfing Championships 2016

Thursday 12th November 2015 to Sunday 15th November 2015

Stanley Main Beach, Hong Kong

Regatta Website | Results Home | Mobile Results

Entries for Techno 293 Youth Boys Class

Bow NoSail NoBoatNameCty/RgnClub
1HKG 50 Lee Xiao ZeHKG
2HKG 40 Ma Kwan LamHKG
5HKG 30 Cheng Shun ChakHKG
6HKG 37 Leung Kwok YiuHKG
8HKG 28 Sin Ho, PerryHKG
9HKG 25 Leung Pui HeiHKG
10HKG 35 Cheung Lok Hang, MeteHKG
11HKG 22 Cheung Tin Yu, EarlHKG
12HKG 41 Fok Chi SamHKG
13HKG 15 Ho Siu WingHKG
15HKG 47 Mack Ho FungHKG
17HKG 39 Chui Andre ConstantineHKG
18HKG 48 Cho Yuk ManHKG
19HKG 38 Chan Kin HoiHKG
20HKG 61 Yeung LokHKG
22HKG 42 Cheung Hoi Yin, HaydnHKG
27HKG 56 Woo Hoi YuHKG
28HKG 55 Choi Wing Sing, FosterHKG
29HKG 52 Choi Yu Sing, OrionHKG
30HKG 69 Fu Ching PiasHKG
31HKG 79 Au Ling YeungHKG
32HKG 78 Yip Chun TingHKG
34HKG 59 Luk King YiHKG
35HKG 5282 Fung Tsun Hin ~ SSHKG
37ITA4 Edoardo TanasITA
38HKG 5342 Cheung Yuk Sheng, Billy ~ SSHKG
44CHN87 Liao Xin Yau 廖鑫焱CHN
45CHN55 Liang Wen Zhi 梁文志CHN
46CHN22 Zhan Zhu Zhe 占朱哲CHN
50CHN2 Li Ning 李宁CHN
51CHN9002 Zheng Jia Cheng 郑嘉城CHN
52CHN1 Yan Dong Sheng 颜东生CHN